Namysłowski szpital bez chirurgii? Co dalej? Czy placówka przetrwa?

Na biurku prezes szpitala wylądował wniosek o zamknięcie oddziału chirurgii. Powód? Brak lekarzy!
W piśmie do prezes Kruk czytamy, że od 13 lutego na oddziale pozostanie dwóch lekarzy, w tym jeden w okresie wypowiedzenia. Taki stan rzeczy będzie realnie zagrażać zdrowiu pacjentów.
Pismo do prezes skierował ordynator Jerzy Ceglecki, który wnioskuje równiez o powiadomienie o sprawie starosty, burmistrza i NFZ w Opolu.