Inwestycje lokalne, czyli łaska pańska

112 inwestycji w regionie otrzyma pieniądze z II naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W sumie mowa jest o ponad 702 milionach złotych dla Opolszczyzny. Wnioski do drugiego etapu mogły składać samorządy z całego kraju. Samorządy mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych. Wnioski można było składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść do 95 procent wartości inwestycji.
W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie miały inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.

W naszym regionie rządowe dofinansowanie wywalczyło sześć inwestycji
1. Gmina Wilków Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu 1 800 000,00 zł
2. Gmina Wilków Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków
3. Gmina Świerczów Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej.
4. GMINA POKÓJ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
5. Powiat Namysłowski Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
6. Gmina Namysłów Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.
Wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych
Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.
Cel Programu Inwestycji Strategicznych:
pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
rozwój lokalnej przedsiębiorczości
poprawa warunków życia obywateli
powstanie nowych miejsc pracy
wsparcie zrównoważonego rozwoju
efektywne zaangażowanie sektora finansowego
Sam program ma łagodzić samorządom niekorzystny skutki reform podatkowych tzw. Polskiego ładu. Doprowadził on do znaczącego obniżenia dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.