Neuroport – ośrodek seniora i ośrodek rehabilitacji

Nowy Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej NEUROPORT szczyci się troską o pacjenta i seniora oraz profesjonalnym podejściem do rehabilitacji. Neuroport znajduje się w wypoczynkowej okolicy Poznania, niedaleko północnej strony Jeziora Kierskiego. To około 15 minut samochodem od centrum.

Seniorzy w Neuroporcie
Żyjemy coraz dłużej. Dzięki postępowi medycyny, lepszemu rozumieniu procesów zachodzących w organizmie oraz ciągłemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Dlatego też pojawia się konieczność podejmowania działań spowalniających i przeciwdziałających skutkom starzenia. Pragniemy także podnosić jakość życia. Dodatkowo wiek senioralny i choroba to etap, w którym często pojawia się głębsza refleksja i bilans dotychczasowego życia.
To właśnie takie ośrodki jak Neuroport dają możliwość zadbania o potrzeby osób starszych. Koncentracja na poprawie możliwości ruchowych i ogólnego stanu zdrowia oraz działania terapeutyczne w zakresie procesów poznawczych i sprawności intelektualnej zwiększają dobrostan, zadowolenie i radość z życia seniorów i pacjentów. Jednym z elementów takiego oddziaływania jest również umożliwienie działań twórczych, rozwoju zainteresowań i pasji.
Największe znaczenie ma jednak troska jaką otaczani są seniorzy i pacjenci. To z myślą o nich powstał Neuroport, z uśmiechniętą, miłą i pomocna i profesjonalną kadrą w budynku bez barier architektonicznych. W ośrodku do dyspozycji są nowoczesne i przestronne 2 osobowe pokoje, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych lub poruszających się na wózkach oraz windy. W każdym pokoju, jak i w całym ośrodku, działa klimatyzacja. Poszczególne strefy ośrodka są wyróżnione różnymi kolorami, co ułatwia orientację i poruszanie się po jego terenie.
Takie całościowe podejście stwarza doskonałe warunki do poprawy jakości życia na każdym możliwym poziomie.
Nowoczesna rehabilitacja w chorobach neurologicznych
W Neuroporcie specjalizujemy się również w rehabilitacji osób dorosłych z chorobami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz pacjentów, u których występują wtórne objawy neurologiczne jako skutek choroby onkologicznej lub jej leczenia. Ośrodek organizuje turnusy rehabilitacyjne z pełną całodobową opieką. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnemu wyposażeniu, funkcjonalnej i przemyślanej infrastrukturze umożliwia chorym na zaangażowanie się w proces usprawniania w maksymalnym stopniu, uwzględniając jednocześnie fizyczne i psychologiczne potrzeby każdego pacjenta.