Budżet kontynuacji i współpracy

Niemal 597 milionów złotych po stronie dochodów, ponad 644 miliony po stronie wydatków, kolejne zmniejszenie zadłużenia i rekordowe wydatki m.in. na ochronę zdrowia. To budżet województwa opolskiego na 2022 tok, przyjęty przez radnych na grudniowej sesji sejmiku.

Jak podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła, przyszłoroczny budżet jest budżetem kontynuacji inwestycji i współpracy. Jego część inwestycyjna to ponad 204 miliony złotych, czyli ponad 30% wszystkich zaplanowanych wydatków. Największe inwestycje jak zawsze będą na drogach wojewódzkich (ponad 97 mln zł, czyli ponad 170% wydatków w 2021), ale i w ochronie zdrowia (ponad 55,4 mln zł, co stanowi aż 166,5% tegorocznych wydatków na ten cel).

Bezpieczna i wygodna komunikacja w regionie
97,1 mln zł to zaplanowane na przyszły rok inwestycje na drogach wojewódzkich. To m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich 416 w Kietrzu, 414 na odc. Prószków – Przysiecz i 429, 409 na odc. Rożniątów – Strzelce Op., 408 w Ortowicach oraz 416 na odc. Ściborowice – Kórnica. Zaplanowano także rozpoczęcie rozbudowy dróg już w ramach przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny – będzie zatem prefinansowanie rozbudowy dróg 429 w Prószkowie, 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, 423 w Zdzieszowicach oraz 454 w Krogulnej. W przyszłym roku przewidziano też 61,2 mln zł na dotacje do pasażerskich przewozów regionalnych.

Dla pacjentów i opolskich rodzin
86,3 mln zł to rekordowe pieniądze na ochronę zdrowia w budżecie województwa. Aż 55,4 mln zł przewidziano na inwestycje w szpitalach, w których znalazły się m.in. rozbudowa pawilonu dla chorych w OCR w Korfantowie, inwestycje w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, modernizacja budynku Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup czy modernizacja systemu wentylacji w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Kontynuowane będą działania związane ze wsparciem walki z pandemią COVID-19 – 8,8 mln zł przeznaczono dla 26 placówek ochrony zdrowia w całym regionie (w tym dla szpitali powiatowych), a 10,57 mln zł na kompleksowy program profilaktyki pocovidowej dla mieszkańców regionu.
Będzie kontynuowany zapoczątkowany w ubiegłym roku program stypendialny dla studentów kierunków medycznych – na ten cel jest 2,2 mln zł. Po raz pierwszy w budżecie województwa znalazły się 2 mln złotych na przygotowanie programu wsparcia rodziny i rodzicielstwa (w tym leczenia niepłodności). Na pomoc potrzebującym, czyli na zadania z polityki społecznej zaplanowano 34,4 mln zł. Wśród tych działań znalazły się m.in. kontynuacje programu wsparcia rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, usługi Marszałkowskich Kurierów Społecznych, usług opiekuńczych i teleopieki.

Edukacja, kultura, sport i turystyka
W 54,1 mln zł na edukację przewidziano kolejne wydatki na rozwój kształcenia zawodowego, w tym m.in. na projekt dalszego doposażania pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i zajęć specjalistycznych dla uczniów, staży i kursów zawodowych dla uczniów „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. To także pieniądze na stypendia dla ok. 250 uczniów szkół w regionie oraz na inwestycje (m.in. adaptację ośrodka szkoleniowego w Niwkach).
W przyszłym roku 48,2 mln zł będzie na kulturę, w tym dla jednostek kultury. Oprócz dotacji na działanie wojewódzkie instytucje kultury otrzymają także dodatkowa kwoty – m.in. na rozpoczęcie termomodernizacji i przebudowy Muzeum Czynu Powstańczego, zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Opolskiej czy sfinansowanie projektu Opolska Bardzo Młoda Kultura przez MŚO.
Na inicjatywy sportowe w przyszłym roku będzie 7,7 mln zł, zaś wydatki na turystykę to m.in.
7,6 mln zł na kolejne inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.