Długo wyczekiwana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w Krogulna

Zarząd Województwo Opolskiego uwzględnił w projekcie budżetu na 2022 r. remont drogi 454 w gminie Pokój. Start w przyszłym roku.
Czas realizacji budowy: 2022-2024
Szacowane koszty inwestycji: ok. . mln PLN
Zakres planowanych prac:
rozbudowa ok. 2 km drogi na odcinku od km 33+637,00 do km 35+500,00,
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną nr DG 101612 O,
przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr DG 101614 O,
budowa chodników i drogi dla pieszych i rowerów,
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
budowa muru oporowego oraz przebudowa obiektów inżynierskich,
budowę poboczy i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, wpusty z wylotami do rowów,
przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej I teletechnicznej.
Słowa podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiejowi Horaczukowi, a także wieloletniemu radnemu Gmina Pokój #TadeuszBaran oraz Sołtysowi #DariuszGregorowicz za wiele lat starań i lobbowania w Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dziękujemy