Ani Jednej Więcej. Ani jednej

Dość! Cały kraj nie może popaść w niewolę religijnych fanatyków. Dziś Iza z Pszczyny, jutro może twoja córka, żona, siostra. W Namysłowie protestowało dziś kilkadziesiąt osób.
Żon, Matek, Sióstr, Córek… Ale także mężów, synów i braci