Suszą i nie tylko

Prędkość, stan techniczny, trzeźwość i mnie tylko. Kontrole na drogach w całym kraju
Policyjne działania są skierowane w szczególności do tych kierowców, którzy rozwijają nadmierne prędkości, bardzo często niedostosowane do warunków panujących na drodze oraz do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów na drodze. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość jazdy w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, stracą prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci sprawdzają również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów, a w szczególności:

układ kierowniczy,
układ hamulcowy,
stan ogumienia,
oświetlenie pojazdu,
stan oraz wyposażenie dodatkowe pojazdów,
właściwe zabezpieczenie przewożonych osób i ładunku.

Celem tych działań jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych oraz zwrócenie uwagi kierowców na fakt, iż przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.