Będą kontrole, lepiej się przygotować

Kontrole dodatku węglowego, które mają na celu sprawdzenie, czy osoby, które zadeklarowały piec węglowy jako główne źródło ogrzewania, faktycznie korzystają z takiego źródła ciepła. Czego się można spodziewać?
Wielu właścicieli gospodarstw domowych chciało wprowadzać poprawki oraz wycofywać złożone już deklaracje CEEB, aby zmienić deklarowany rodzaj instalacji w swoim domu. Chęć naniesienia poprawek wynikała w wielu przypadkach z tego, że próbowano pozyskać dodatek węglowy, który danemu gospodarstwu się nie należał.
Kontrole przewidują wizyty wyznaczonych urzędników, którzy będą sprawdzali nie tylko to, czy dane umieszczone w deklaracji CEEB są zgodne z rodzajem instalacji grzewczej, który zaznaczono, ale również będą mieli prawo do weryfikacji rodzaju i jakości paliwa, którym ogrzewany jest dom. Oprócz tego może być sprawdzany również stan techniczny kominów i wentylacji.
Dodatek węglowy: Do kogo przyjdą urzędnicy?
W związku z tym, że po wprowadzeniu dodatku węglowego, wielu wnioskodawców chciało wprowadzić zmiany w swoich deklaracjach CEEB, to właśnie na tych osobach przede wszystkim skupią się kontrole. Dodatkowo urzędnicy przyjdą również tam, gdzie zgłaszane było kilka wniosków z jednego adresu. W tym przypadku zweryfikowane będzie, czy kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem należy się kilka dodatków węglowych.

Pułapka w przepisach. Nie każdy legalnie kupiony węgiel możemy legalnie spalaćKRYZYS ENERGETYCZNY
PUŁAPKA W PRZEPISACH. NIE KAŻDY LEGALNIE KUPIONY WĘGIEL MOŻEMY LEGALNIE SPALAĆ
Jeśli podczas wizyt kontrolujących okaże się, że nie przez pomyłkę, a ze względu na chęć uzyskania dodatkowych pieniędzy od rządu, ktoś zadeklarował inne źródło ciepła w swoim domu, zostanie objęty on odpowiedzialnością karną.

Wniosek o dodatek węglowy. Czy można odmówić kontroli?
Na kontrolę źródła ciepła można się nie zgodzić. Jednak niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.
Zatem jeśli chcemy, by nasz wniosek został rozpatrzony, lepiej jest wpuścić urzędników na teren swojego gospodarstwa.
Kto może przeprowadzać kontrolę?
Prawidłowość deklaracji CEEB sprawdzać mogą osoby, które zostały do tego upoważnione przez gminy, w których przeprowadzana jest kontrola oraz zostały wymienione w uchwale antysmogowej czy w innym programie ochrony powietrza.
Oznacza to, że kontroli, podczas której będzie prowadzona weryfikacja deklaracji, może dokonać m.in.:

Inspektor ochrony środowiska
Pracownicy oraz urzędnicy gminy
Kominiarze
Straż miejska, upoważniona do tego przez np. prezydenta miasta
Funkcjonariusze policji
Osoby kontrolujące, które wcześniej uzyskały wymagane upoważnienia, mogą wejść na teren domu wraz z rzeczoznawcami oraz sprzętem, który będzie niezbędny do przeprowadzenia kontroli.

Podczas takiej wizyty mogą oni sprawdzić rodzaj spalanego paliwa, a także mają prawo do zażądania informacji dotyczącej rodzaju instalacji grzewczej. Mogą także zażądać przedstawienia dokumentacji dotyczącej używanego pieca lub zakupionego paliwa.