Duże ułatwienie dla kierowców – utrata prawa jazdy łatwa jak nigdy dotąd

Na wyższych stawkach mandatów zmiany w 2022 r. się nie kończą. We wrześniu w końcu zacznie działać nowy taryfikator punktów karnych. Z wykroczeniami po 15, 13, 12 i 10 punktów. Limit wciąż będzie wynosił 24 punkty. To oznacza, że piraci drogowi będą mogli łatwo stracić prawko za dwa wykroczenia. Rozdział drugi mandatowej rewolucji rozpocznie się już 17 września.
Limit 24 punktów dotyczy tylko doświadczonych kierowców
Kierowca, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, może zdobyć 24 punkty karne. 25. punkt oznacza utratę uprawnień i konieczność udania się na powtórny egzamin.

W przypadku kierujących, którzy zdobyli prawo jazdy wcześniej niż 12 miesięcy temu, limit wynosi już tylko 20 punktów karnych. Co więcej, po jego przekroczeniu konieczny jest nie tylko egzamin, ale i cały kurs na prawo jazdy. W skrócie zaczynają oni zdobywanie uprawnień od początku.

Od września znikają też kursy redukujące punkty karne, którymi można było je kasować z konta kierowcy.
a aż 12 wykroczeń będzie można dostać 15 punktów karnych. To najpoważniejsze drogowe wykroczenia:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.
Kara w wysokości 13 punktów zostanie wlepiona kierowcy za przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h. 12 punktów karnych to:
naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego – przyp. red.),
nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.