Kasa do wzięcia

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, w wysokości 300 zł. Ubiegać się o nie mogą rodzice, których podopieczni uczęszczają do szkoły i mają mniej niż 20 lat. Wnioski można składać już od piątku 1 lipca.
O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci uczą się w szkole i mają mniej niż 20 lat. Wyjątek stanowią dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ich przypadku świadczenie przysługuje podopiecznym do ukończenia przez nich 24 roku życia, jest jednak przeznaczone wyłącznie dla uczniów szkół, więc jeżeli dziecko ma mniej niż 20 lat, ale jest już na studiach – nie może wziąć udziału w programie.
„Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o świadczenie 'Dobry Start’ można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Wnioski będzie można złożyć online: przez specjalną stronę MRiPS empatia.mpips.gov.pl, bankowością elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie „Dobry Start”, ich rozpatrywaniem oraz jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.