skarbówka zajrzy w nasze konta bankowe

Od 1 lipca skarbówka zyska wgląd w nasze konta bankowe. KAS twierdzi, że będzie sięgać po ten instrument tylko w uzasadnionych przypadkach. Czy i jak przygotować się do wejścia w życie nowego prawa?
– Organy KAS prowadzą takie postępowanie jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Dlatego zmieniony przepis ustawy o KAS nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa – słyszymy w resorcie.
Wątpliwości co do nowego przepisu jest jednak sporo. – Nowelizacja przepisu niewątpliwe ułatwia organom podatkowym dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych osób fizycznych i może stwarzać ryzyko, iż dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów i potwierdzania różnych domniemanych nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej – zauważa Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.

Do tego, jak informuje, organy będą mogły weryfikować kwoty wpływów i łatwo ustalać, czy nie dochodzi do istotnych zaniżeń podatkowych – i to bez wiedzy obywatela o tym, iż jego konta są „prześwietlane”. – Podatnik nie jest nawet informowany o wszczęciu postępowania „w sprawie”. Z pewnością wskutek omawianych zmian uszczerbku doznaje ochrona prywatności obywateli
Źródło BUSINESS INSIDER