Kasa dla młodych, potencjalnych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby w wieku 18 – 29 lat,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne,
do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków będzie trwał w terminie:
od 17.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
Uczestnicy: Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież
NEET.
Dodatkowe warunki:
 Uczestnik projektu w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie środków, pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał innej pracy
zarobkowej,
 Uczestnik projektu nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia wniosku,
 Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferowane wsparcie:
 Przyznanie 3 osobom bezrobotnym (1 – kobieta, 2 – mężczyzn) środków na podjęcie
działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 504,01 zł brutto
(25 613,02 zł + VAT).
Przed złożeniem wniosku należy zadzwonić do Urzędu pod numer telefonu
77 419 09 34 lub 77 419 09 24 w celu ustalenia konkretnej godziny wizyty
w Urzędzie.
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,
w godzinach pracy Urzędu (Namysłów, ul. Plac Wolności 1).
Więcej informacji:
tel. 77 419 09 34 lub 77 419 09 24
email: caz@namyslow.praca.gov.pl
Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1