Zasłużony Leszek Głowacki

Leszkowi Głowackiemu z tytułem Zasłużony Obywatel gminy Namysłów. Rada Miejska w Namysłowie nadała mu ten tytuł dziś, 31 marca.
W uznaniu szczególnego wkładu w rozwój aktywności fizycznej, promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy oraz docenienia wybitnej działalności tworzącej historię namysłowskiego sportu w dziedzinie lekkoatletyki.
Zarząd LUKS Namysłów Gratuluje Panu Leszkowi w imieniu byłych i obecnych wychowanków klubu zaszczytnego tytułu. Dużo zdrowia i wytrwałości w kontynuowaniu pracy z młodzieżą na stadionach świata.
My również przyłączamy się do tych życzeń