920 milionów euro unijnego wsparcia

Opolskie dostanie 920 milionów euro unijnego wsparcia. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz marszałkowie regionu Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca podpisali kontrakt programowy na lata 2021-2027. To dokument, który określa szczegółowo wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy z Unii Europejskiej przewidzianych dla każdego z 16 regionów w ramach polityki spójności.
W imieniu Województwa Opolskiego kontrakt podpisali wicemarszałkowie Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca., wcześniej swój podpis na dokumencie złożył Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak podkreśla wicemarszałek Donath-Kasiura, umowa z rządem opiewa na 920 milionów euro z polityki spójności, na które może liczyć nasz region w latach 2021-2027. – W tej umowie zawarte zostały przedsięwzięcia, istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców i dla rozwoju całego województwa, które będzie można dofinansować z funduszy unijnych, będących w gestii zarządu województwa – mówi. To przede wszystkim zadania związane z infrastrukturą drogową, usługami społecznymi, ochroną zdrowia czy szeroko rozumianą polityką społeczną.
Teraz trzeba czekać, aż rząd zakończy negocjacje Umowy Partnerskiej z Komisją Europejską, wtedy zarząd województwa będzie mógł rozpocząć z Komisją formalne negocjacje kontraktu regionalnego.