Obywatelskie pieniądze od marszałka

Od 10 do 25 lutego mieszkańcy województwa opolskiego mogą oddać głos na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Głosować można na 54 projekty – poinformował urząd marszałkowski.
Opolski urząd marszałkowski czwarty raz zaprasza mieszkańców regionu do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się 10 lutego i zakończy 25 lutego. Wyniki będą znane do 30 marca.

W tegorocznej edycji można wybrać jeden z 54 projektów. Z tej liczby 36 propozycji obejmuje powiat, a 18 subregiony. Najwięcej projektów – 21 – jest o charakterze kulturalnym. To m.in. koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, imprezy promujące odnowę wsi i wizyty w instytucjach kultury, aktywizujące seniorów i młodzież do udziału w życiu kulturalnym regionu. Zadania prospołeczne i prozdrowotne (15) obejmują organizację różnorodnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców, integrację międzypokoleniową, organizację zawodów pożarniczych dla dzieci, młodzieży i rodziców, cykl rozgrywek sportowo-rekreacyjnych czy warsztaty medyczno-sprawnościowe.

Wśród dziewięciu projektów edukacyjnych są warsztaty i spotkania aktywizujące i integrując seniorów z przedszkolakami, wspólne gry i zabawy edukacyjne, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, promowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego, warsztaty na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także pierwszy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W projektach sportowych i turystycznych (9) znalazły się wyjazdy sportowo-rekreacyjne, treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży, a także spotkania dzieci i młodzieży ze znanymi sportowcami.

Zagłosować może każdy mieszkaniec województwa, przy czym osoby poniżej 16 lat muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos na projekt powiatowy i na jeden subregionalny dotyczący miejsca jego zamieszkania. Kartę do głosowania można wrzucić do urn w punktach informacyjnych i siedzibie głównej urzędu, przesłać elektronicznie lub pocztą tradycyjną.
PORTAL SAMORZĄDOWY