Skoro juz koniecznie musicie…

Wielu z nas kupuje fajerwerki, aby hucznie powitać nadchodzący Nowy Rok. Nad bezpieczeństwem czuwają w tym czasie policjanci, którzy kontrolują punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych i sprawdzają m.in. czy sprzedawane są one osobom uprawnionym oraz w jakich warunkach są przechowywane. Apelujemy również o rozsądną zabawę, aby początek 2022 roku rzeczywiście był szczęśliwy.

Sylwester i Nowy Rok to dla wielu osób czas zabawy i fajerwerków. Dlatego w tym szczególnym czasie nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają policjanci, którzy kontrolują miejsca sprzedaży materiałów pirotechnicznych. Szczególną uwagę zwracają oni na to komu sprzedawane są fajerwerki, przypominając każdorazowo podczas kontroli, że za udostępnianie materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Podczas działań mundurowi sprawdzają także legalność pochodzenia fajerwerków oraz czy wyposażone są one w instrukcję obsługi w języku polskim.

Co roku w trakcie sylwestrowych zabaw podczas odpalania fajerwerków dochodzi do ciężkich wypadków – poparzeń, uszkodzeń ciała i pożarów. Wśród ofiar są zarówno dzieci jak i dorośli. Dlatego apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu wyrobów pirotechnicznych. Materiałami pirotechnicznymi nie powinny bawić się dzieci, jak i osoby dorosłe, będące pod wpływem alkoholu. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze powinniśmy przestrzegać instrukcji ich użycia. Dobrze jest dokładnie przeczytać instrukcję znajdującą się na wyrobach jeszcze przed rozpoczęciem zabawy sylwestrowej. Instrukcja taka powinna być w języku polskim. Nigdy nie powinniśmy używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub doprowadzić do pożaru.

Podczas zakupu wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

Nie kupuj petard w przypadkowych miejscach.
Sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim to przestępstwo, które podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli handlowcy sprzedają petardy dzieciom informujmy o tym policję – to uchroni najmłodszych przed nieszczęśliwymi wypadkami.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych sprawdź czy obudowa nie posiada żadnych pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń oraz czy jest dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, która zawiera co najmniej informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Pamiętajmy, że niedozwolone jest sprzedawania wyrobów pirotechnicznych dzieciom. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Odpalając wyroby pirotechniczne pamiętaj:

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.
Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego dzieci nie powinny pod żadnym pozorem odpalać ich same.
Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.
Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.
W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.
Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.
Huk petard niepokoi zwierzęta. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.
Gdy doszło do wypadku, wezwijmy odpowiednie służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.