Grupa „Aktywni w Samorządzie” Województwa Opolskiego w Gminie Wilków

„Samorządowcy Jutra” to cykl organizowany we współpracy z Opolskim Marszałkiem Andrzejem Bułą.
Tym razem spotkanie odbyło się w Pągowie, z liderami tej miejscowości.
Oprócz problemów i szans rozwojowych lokalnych samorządów, o ważnych dla lokalnych liderów tematach. Była mowa o finansowanie projektów lokalnych, liderów organizacji pozarządowych, czy pomocy osobom starszym i potrzebującym.
W spotkaniu udział wzięła Agnieszka Gabruk, z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz Rafał Kampa, radny Gminy Dobrzeń Wielki. Przybliżyli spore możliwości wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Na temat realizacji sołeckich projektów i wieloletnich marzeń dzięki Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej mówił Tomasz Krystosek radny Gminy Pokój, pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, który w imieniu Pani Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszki Okupniak, zaprezentował realizacje MIS w Powiecie Namysłowskim.
Dziękuję również Panu Wójtowi Gminy Wilków za obecność i owocną, merytoryczną rozmowę, związaną z rozwojem gminy.
Marszałek Andrzej Buła zapewnił zgromadzonych samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, o wsparciu na różnych płaszczyznach współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwo Opolskie.
Uczestnicy dziękują Pani Sołtys oraz Jackowi Fiorowi za gościnę.

Tomasz Krystosek – radny Gminy Pokój