Uwaga, to nie kwarantanna, tylko coś znacznie gorszego

SMS-y mają nadpis “Kwarantanna”. Link w wiadomości prowadzi do strony nakłaniającej do pobrania aplikacji “Flash Player”.
Aplikacja ta jest złośliwa, ale zaszkodzić może jedynie smartfonom z Androidem.


Akcja MA CHARAKTER MASOWY, WIĘC WARTO OSTRZEGAĆ ZNAJOMYCH.