nie trzeba się wypisywać, wystarczy się nie zapisać

W związku z tym, że religia jest przedmiotem fakultatywnym i jest organizowana na życzenie uczniów lub rodziców, chęć uczestnictwa w zajęciach musi być wyrażona pisemnie. „Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione” – czytamy w rozporządzeniu. Uczeń powinien zostać zapisany na lekcje dopiero wówczas, gdy taka deklaracja zostanie złożona.

Wymaganie przez szkołę deklaracji o nieuczęszczaniu na ten przedmiot jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami nie ma konieczności deklarowania, że nie chcemy brać udziału w zajęciach, a wymaganie takiego dokumentu jest zwyczajnie bezprawne.

Szkoły nie mogą również domagać się od rodziców brania odpowiedzialności za swoje dziecko w czasie trwania lekcji religii, na którą dany uczeń nie uczęszcza.