Przewodniczący i grafologia

Grupa radnych wnioskująca o zwołanie sesji złożyła pod wnioskiem o zwołanie sesji komplet podpisów. Jeśli nawet Pan Kos miał wątpliwości co do prawdziwości podpisu jednego z radnych wystarczyło sprawdzić ostatnią listę obecności bądź wykonać upewniający się telefon do Radnego, którego podpisu nie był pewien i zapytać czy złożył stosowny podpis. Takie działanie byloby w zupełności wystarczające by rozwiać wszelkie kłębiące się w głowie Przewodniczącego wątpliwości… ?‍♂️
– Ale oczywiście wiemy jaki cel mają działania Przewodniczącego Kosa, najbardziej niesamodzielnego i niedecyzyjnego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie w historii. Niezwołanie sesji w określonym czasie to pozbawienie radnych możliwości odwoławczych od decyzji Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski – piszą radni Przyjaznego na.
Bezdyskusyjne stałoby się wówczas, że radny ma prawo głosować zgodnie z sumieniem i nikt ani nic takich uprawnień pozbawić go nie może, nawet kiedy sprawa dotyczy nieudzielenia burmistrzowi votum zaufania – dodają.