Wszystkie dzieci, młodsze, starsze i bardzo starsze mogą wziąć udzial w Wakacyjnym Dniu Ślimaka.
Od 10:00 do 14:00 można oddać krew w punkcie poboru krwi RCKiK Opole.
Od godziny 14:00 Rozpocznie się Bieg Ślimaka
Od godziny 14:30 zabawa z animatorem i inne atrakcje dla najmłodszych, loteria fantowa oraz kiermasz ciast.
Dochód ze zbiórki, loterii fantowej i sprzedaży ciast
zostanie przeznaczony na budowę kociarni
– Azyl Psów Zapomnianych w Wołczynie.
Organizatorami imprezy są
– Sloww Jogg Team Wołczyn
– Urząd Miejski w Wołczynie
– Wołczyński Ośrodek Kultury
– PKS „Jutrzenka” Wołczyn.