Koniec dyspensy

Od niedzieli wierzący już nie mogą tłumaczyć się pandemią z kościelnych nieobecności. Wierni mogą powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych.

Biskup: zachęcam do powrotu do opolskich świątyń parafialnych.

W trakcie czwartkowej (10 czerwca) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił plan dalszego odmrażania gospodarki. Pierwsze ze zmian będą wprowadzone już od najbliższej niedzieli (13 czerwca) i będą dotyczyły kościołów.
Biskup diecezji opolskiej ks. Andrzej Czaja odwołał w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we mszy św. niedzielnej i świątecznej. Zachęcił też do ograniczenia transmisji mszy świętych i nabożeństw.

A to oznacza, że parafie w diecezji opolskiej wracają do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie), oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.